Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Mgr. Michala Tůmová
tel: +420 776 449 324
mail: mkkopretina@gmail.com
IČ: 08317542

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

 • zodpovězení vašich dotazů odeslaných prostřednictvím kontaktního formuláře,
 • vyřízení vašich registrací na vybraný kurz či školení,
 • vyřízení objednávky.

Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje jako jsou:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefon

Jméno, příjmení, e-mail a  telefon  je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 12 měsíců.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu mkkopretina@gmail.com.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.