Attachment – aneb o důležitosti vztahové vazby

ilustrační obrázek

Vztahová vazba je jedna z nejdůležitějších vazeb mezi matkou a dítětem. Dítě už od narození dokáže rozeznat hlas své matky, reaguje na její hlas, pohled očí a celkový výraz. Když matka od narození pečuje o své dítě, kojí jej, hladí, přebaluje, myje, uspává, zpívá, vniká mezi matkou a dítětem vztahová vazba. Tato vztahová vazba je pro dítě důležitá z důvodu jeho budoucího vývoje a jeho vztahování se ke svému životu a k okolí. Dítě se vztauje ke své matce ( případně adoptivní matce nebo otci) a tvoří si tak silné citové pouto. 

V prvních šesti měsících života dítěte dochází ke zrodu attachmentu, kdy zhruba od 12. týdne věku dítě začíná rozlišovat osoby a na své nejbližší začíná reagovat úsměvem a mimikou.  Jedná se o fázi vyhraněného attachmentu – dítě je na matce závislé, separace od matky je pro dítě velice obtížná. V dítěti může vyvolávat pláč, protest a pocity nelibosti, zoufalství, flustrace.
V období mezi druhým a třetím rokem věku se závislost na matce snižuje a dochází k postupnému osamostatňování se dítěte, které je již zralé k separaci. Dítě tak zvládne nastoupit do mateřské školky, je to sice pro dítě těžké, ale jeho vývojová fáze může jít dál. Pozná nové vrstevníky, nové věci. Dítě již ví, že matka odchází pryč, ale zároveň také ví, že matka se vrátí, že nezmizí navždy, ale že si jej ze školky vyzvedne. Má již představu o své matce, která s ním není, dokáže na ni myslet i v průběhu dne a uchovávat si matku v paměti.

Pokud se dítě necítí v bezpečí a matka ani jiná stabilní osoba (otec, adoptivní matka) dítěti neprojevují lásku, nejsou-li naplňovány  potřeby dítěte, tak s velkou pravděpodobností nebude ke světu v pozdějším věku přistupovat jako k bezpečnému místu, ale stáhne se do sebe a nenaučí se, jak s druhým člověkem vytvořit fungující, vzájemně respektující vztah.

Odborníci v takovém případě mluví o poruše attachmentu, tedy o poruše citového pouta mezi rodičem a dítětem.  Takové děti pak pociťují citovou deprvivaci, často bývají nedůvěřivé, agresivní, nebo melancholické. Často mají problémy s navazováním vztahů, ať již mezi vrstenvíky či vztahy intimní. Někdy mohou vyvolávat konflikty ve třídě, upozorňovat na sebe, třeba i negativně, jen aby měly pozornost. 

Někdy naopak mohou být velmi důvěřivé a přilnout ihned k nesprávné osobě, nebo k lidem, kteří jejich naivity zneužíjí. 

Vztahová vazba – attachment je jedna z nejdůležitějších vazeb, proto je dobré si její úlohu v životě dítěte uvědomit. 

Video, které jsem přiložila níže ukazuje co přesně se stane když matka přestane na dítě reagovat. Dítě nejprve na sebe upozorní, poté si začne vynucovat pozornost matky, a když matka zůstane chladná, dítě se rozpláče. Dítě reaguje na tvář své matky a když matka zůstává chladnou a nereaguje je u dítěte patrné, jak jej to rozruší. Video je krátké a stojí za shlédnutí. 

Mějte se krásně a hodně děti chvalte, mazlete a milujete! 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp